Όροι και προϋποθέσεις
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία «FOLLIFOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FFGROUP» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), τηλ. 2106241000 καλούμενη εφεξής «FFGROUP» θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης αγορών “CheckIn&Win” (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρείας με επωνυμία «SALESMANAGER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «CLOUDBIZ ΕΠΕ», που εδρεύει στον Χαλάνδρι (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232, ΑΘΗΝΑ), καλούμενη εφεξής «CLOUDBIZ», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της FFGROUP, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω την συναίνεσή μου για την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω την διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.

Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το Πρόγραμμα και την Κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ
  1. Δικαίωμα εγγραφής: Μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, πλήρως ικανό για κάθε δικαιοπραξία και ικανό να συμμετάσχει σε όλες τις περιλαμβανόμενες στο πρόγραμμα κληρώσεις και προσφορές (και, αυτονόητα, να λάβει τα σχετικά δώρα).
  2. Εγγραφή: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα και η ενεργοποίηση της Κάρτας πραγματοποιείται είτε μέσω ειδικών σημείων (κιόσκια, tablets) μέσα στα καταστήματα “FACTORYOUTLET” της FFGROUP, στο Νέο Φάληρο (επί της οδού Πειραιώς αρ. 76) και στο Εμπορικό Πάρκο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, (εφεξής τα “FactoryOutlet”), είτε μέσω της ιστοσελίδας - e-shopfactoryoutlet.gr, είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης μελών (8001100356 χωρίς χρέωση και 2103362048 από κινητό με χρέωση) ή με την αποστολή sms στον 5ψήφιο αριθμό 54260, με ταυτόχρονη συμπλήρωση έντυπης αίτησης. Το μέλος κατά την διαδικασία εγγραφής ενεργοποιεί την κάρτα μέλους CheckIn&Win (εφεξής η «Κάρτα») αποκλειστικά με χρήση του κινητού του τηλεφώνου και τη λήψη του ειδικού κωδικού με SMS. Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από ελληνικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Ειδικά όσον αφορά τα μέλη - πελάτες που διαμένουν στην Κύπρο, η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά εντός των FactoryOutlet με ταυτόχρονη συμπλήρωση έντυπης αίτησης και η ενεργοποίηση της Κάρτας πραγματοποιείται, μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων της έντυπης αίτησης.
  3. Η Κάρτα: Κάθε Κάρτα είναι και παραμένει στην κυριότητα της εκδότριας εταιρείας FF GROUP και ο κάτοχός της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση. Η Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή της, ενώ οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το μέλος δεν δύνανται να μεταφερθούν σε Κάρτα άλλου μέλους. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές με την εμφάνιση της Κάρτας, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα διατίθενται και θα γνωστοποιούνται από την FFGROUP.
  4. Κλοπή - Απώλεια - Καταστροφή: Σε περίπτωση που η Κάρτα κλαπεί, απολεσθεί, απομαγνητιστεί ή καταστραφεί, το μέλος μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας Κάρτας και οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται αυτόματα στην καινούργια Κάρτα, σε αντίθεση με τις κάθε είδους δωροεπιταγές, οι οποίες δεν αντικαθίστανται. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το μέλος δεν δύνανται να μεταφερθούν σε Κάρτα άλλου μέλους.
 2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
  1. Αλλαγή Στοιχείων: Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην FF GROUP τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας factoryoutlet.gr. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση ή στο παλαιό τηλέφωνο.
  2. Χρήση της Κάρτας: Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα του στα καταστήματα FactoryOutlet, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.factoryoutlet.gr (εφεξής το “E-Shop”), πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την FFGROUP.
  3. Προϊόντα: Η FFGROUP θα επιλέγει κατά την διακριτική της ευχέρεια και θα εντάσσει στο Πρόγραμμα συγκεκριμένα προϊόντα, η αγορά των οποίων θα συνεπάγεται πίστωση πόντων στην Κάρτα των μελών.
  4. Πίστωση Πόντων στην Κάρτα: Κατά την πραγματοποίηση των αγορών του από τα ανωτέρω καταστήματα, το μέλος θα πρέπει να επιδεικνύει την Κάρτα του ή να αναφέρει στο ταμείο των αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, προκειμένου να πιστώνονται οι πόντοι στην Κάρτα του σύμφωνα με το Σύστημα Ανταμοιβής (2.6).
  5. Διατήρηση Αποδείξεων:Το μέλος υποχρεούται να διατηρεί τις αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιεί πιστώνοντας πόντους στην Κάρτα του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πραγματοποίηση εκάστης αγοράς. Η FFGROUP δικαιούται ανά πάσα στιγμή κατά την εξαργύρωση των πόντων από το μέλος να ζητεί την προσκόμιση των εν λόγω αποδείξεων για την επιβεβαίωση του νόμιμου τρόπου κτήσεως αυτών, δικαίωμα που δύναται να ασκεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  6. Σύστημα Ανταμοιβής:
   1. Για κάθε 1 Ευρώ αγορών των συγκεκριμένων προϊόντων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, το μέλος θα συγκεντρώνει 5 πόντους (1 Ευρώ = 5 πόντοι). Για αγορές στα εστιατόρια-καφέ εντός των FactoryOutlet (ήτοι στο Food Factory της εταιρείας BABOO EE εντός του FactoryOutlet Αεροδρομίου και στο Everest της εταιρείας Evenis ΑΕ εντός του FactoryOutlet Πειραιώς), για κάθε 1 Ευρώ αγορών των ειδών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, το μέλος θα συγκεντρώνει 1 πόντο (1 Ευρώ = 1 πόντος).
   2. Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τις αγορές μέσω του E-Shop, το κόστος των μεταφορικών δεν προσμετράται για την πίστωση πόντων.
   3. Ήδη ορίζεται ότι από το Πρόγραμμα εξαιρείται το περίπτερο (EFIMERIDES - Παύλος Πλακόπουλος), το οποίο ευρίσκεται εντός του FactoryOutlet επί της οδού Πειραιώς.
   4. Σε καμία περίπτωση η Κάρτα, ο αριθμός των πόντων και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.
   5. H FFGROUP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 

 1. Διάρκεια Ισχύος Πόντων: Οι πόντοι κάθε αγοράς ωριμάζουν με το πέρας 12 μηνών και μηδενίζονται στο τέλος του αντίστοιχου μήνα με αυτόν της ημερομηνίας της αγοράς, από την οποία προέκυψαν (π.χ. οι πόντοι από αγορά που έγινε στις 20.6.2016 μηδενίζονται στις 30.6.2017).
 
 1. Καταχώριση Πόντων από τις Συναλλαγές: Η καταχώριση πόντων στην Κάρτα πραγματοποιείται στα ταμεία εντός των FACTORY OUTLET κατά την διάρκεια συναλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των πόντων είναι η ενεργοποίηση της Κάρτας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
 
 1. Εξαργύρωση Πόντων - Δωροεπιταγές:
  1. Όταν το μέλος συγκεντρώσει 1.000 πόντους, δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν το Checkbook, το οποίο περιλαμβάνει δωροεπιταγές συνολικής αξίας 200 Ευρώ. Οι δωροεπιταγές που περιλαμβάνονται στο Checkbook ισχύουν έως το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
  2. Όταν το μέλος συγκεντρώσει 6.000 πόντους δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν την δωροεπιταγή PremiumCheck αξίας 75 Ευρώ. Η δωροεπιταγή PremiumCheck ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 

 1. Παραλαβή Δώρων:
  1. H παραλαβή του Checkbook ή / και PremiumCheck γίνεται από την γραμματεία του καταστήματος, με την επίδειξη της Κάρτας ή την αναφορά του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, καθώς και με την υποχρεωτική επίδειξη ενός εγγράφου ταυτοποίησης (όπως π.χ. ΑΔΤ, διαβατηρίου ή άλλου).
  2. Εάν το μέλος επιθυμεί να παραλάβει το Checkbook ή το PremiumCheck μαζί με παραγγελία που έχει τοποθετήσει στο E-Shop, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο E-Shop και εφόσον έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο επιτρεπτό όριο.
  3. Κατά την παραλαβή / αποστολή του Checkbook ή του PremiumCheck αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι από το σύνολο πόντων του μέλους.
 
 1. Εξαργύρωση Δωροεπιταγής: Η κάθε δωροεπιταγή εξαργυρώνεται σε συναλλαγή ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αποκλειστικά και μόνο εντός των FactoryOutlet ή μέσω του E-Shop, αποκλειστικά και μόνο στα brand του καταστήματος που αναφέρεται πάνω στην δωροεπιταγή, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στο εκάστοτε κατάστημα ή στο E-Shop και για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αναγραφόμενη στη δωροεπιταγή αξία. Διευκρινίζεται ότι η δωροεπιταγή PremiumCheck αφορά αποκλειστικά brands προϊόντων που διατίθενται ή διανέμονται απευθείας από την FFGROUP. Η κάθε δωροεπιταγή ισχύει για μια μόνο συναλλαγή και σε κάθε συναλλαγή μπορεί να εξαργυρωθεί μία μόνο δωροεπιταγή. Ειδικά για ηλεκτρονικές αγορές από το E-Shop επιτρέπεται η εξαργύρωση περισσότερων δωροεπιταγών ανά συναλλαγή, αλλά όχι πάνω από μια δωροεπιταγή ανά κωδικό είδους ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωροεπιταγών για την αγορά ενός είδους.
 2. Απώλεια Δωροεπιταγών: Σε περίπτωση απώλειας, το Checkbook, οι δωροεπιταγές που εμπεριέχονται σε αυτό ή / και το PremiumCheck δεν αντικαθίστανται. Η δωροεπιταγή δεν αναπαράγεται, ειδάλλως καθίσταται άκυρη.
 3. Οριστική Εξαργύρωση: Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων, ούτε βεβαία επιστροφή χρημάτων. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν πλειστηριάζεται ούτε εξαργυρώνεται.
 
 1. Επιστροφή Προϊόντος:Σε περίπτωση που η επιστροφή προϊόντος, για την αγορά του οποίου πιστώθηκε στην Κάρτα αντίστοιχος αριθμός πόντων, συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων.
  Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος που αγοράστηκε με την χρήση της δωροεπιταγής, εντός των FactoryOutlet, η δωροεπιταγή δεν επιστρέφεται και δεν εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό ούτε επιστρέφονται χρήματα. Οι αλλαγές γίνονται αποκλειστικά στα brands της δωροεπιταγής του ίδιου καταστήματος (με αυτό που έγινε η αρχική αγορά).
  Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος που αγοράστηκε με την χρήση της δωροεπιταγής, από το E-Shop, γίνεται επιστροφή της τελικής αξίας του είδους. Σε περίπτωση που το είιδος αντικατασταθεί με άλλο είδος μεγαλύτερης αξίας, το μέλος καταβάλλει την διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, η δωροεπιταγή επανεργοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από το μέλος.
 
 1. Από την εξαργύρωση των δωροεπιταγών Checkbook&PremiumCheck εξαιρούνται οι περίοδοι Bazaar (ήτοι οι περίοδοι προσφορών λόγω εξάντλησης αποθεμάτων), καθώς και τα καταστήματα CHECKPOINT.
 

 1. Απαγόρευση αθροιστικής εξαργύρωσης:Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε δωροεπιταγή, προσφορά ή προωθητική ενέργεια (ανά συναλλαγή στα FactoryOutlet και ανά κωδικό στο E-Shop, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 2.11).
 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
  1. Συναίνεση σε Επεξεργασία: Το μέλος συναινεί στην τήρηση αρχείου και στην επεξεργασία από την FFGROUP των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία έρχονται σε γνώση της τελευταίας στο πλαίσιο του Προγράμματος, με σκοπό την πραγματοποίηση του Προγράμματος, την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, παρά μόνο στην CLOUDBIZ αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος.
  2. Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης:Το μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, να διορθώσει, να λάβει γνώση ή / και να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την FF GROUP ή τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης μελών, στο τηλέφωνο 8001100356 (χωρίς χρέωση) και στο 2103362048 (από κινητό με χρέωση).
  3. Ανάκληση Συναίνεσης - Διαγραφή Δεδομένων: Δεδομένου ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος και την ένταξη του μέλους σε αυτό, η ανάκληση της συναίνεσης ή / και το αίτημα του μέλους για την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων συνεπάγεται και την διαγραφή του από το Πρόγραμμα, την ακύρωση της Κάρτας του και όλων των πόντων που αυτή ενσωματώνει.
  4. Αποστολή Ενημερώσεων: H FFGROUP διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας.
 2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Διάρκεια Προνομίων: Η Κάρτα παρέχει στο μέλος προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το Πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ. Η FFGROUP διατηρεί κάθε δικαίωμα να καθορίζει και να μεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.
  2. Τροποποίηση / Ματαίωση: Η FF GROUP έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει το Πρόγραμμα και την δομή του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του χρόνου ωρίμανσης και μηδενισμού αυτών και του ύψους επιβράβευσης αγορών, να καταργεί, να διακόπτει και να ματαιώνει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία.
  3. Ενημέρωση Μέλους: Τα γεγονότα του όρου 4.2 θα γνωστοποιούνται με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης στο www.factoryoutlet.gr ή / και εντός των FactoryOutlet. Επίσης, η FFGROUP έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει τα αναφερόμενα υπό 4.2 στα στοιχεία επικοινωνίας που το μέλος έχει δηλώσει.
  4. Οικειοθελής Παροχή της FFGROUP: Το μέλος αναγνωρίζει ότι το Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται καμία απολύτως οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για το ίδιο και ότι προσφέρεται από την FFGROUP στο πλαίσιο της ελευθεριότητας. Συνεπώς, το μέλος δεν δύναται να έχει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας σε σχέση με την απόκτηση και την χρήση της Κάρτας, την πίστωση και την εξαργύρωση πόντων και την εν γένει λειτουργία, τροποποίηση ή / και ματαίωση του Προγράμματος.
  5. Κακή Χρήση - Απενεργοποίηση Κάρτας: Η FFGROUP διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της Κάρτας και να διαγράψει το μέλος από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησής της από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται, με την επιφύλαξη της FFGROUP σχετικά με κάθε αξίωσή της για αποκατάσταση της ζημίας της.
  6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα (είτε εκ της συμβάσεως είτε εκ του νόμου) ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.