Όροι χρήσης προγράμματος

Όροι χρήσης προγράμματος

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία «FF OPSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «FF OPSCO» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) και τηλ. 2106241000, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης αγορών “CheckIn&Win” (εφεξής το «Πρόγραμμα»), με σκοπό την διαχείριση και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, και την διαχείριση του πελατολογίου της.

Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω την συναίνεσή μου για την χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω την διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.

Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το Πρόγραμμα και την Κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ Δικαίωμα εγγραφής: Ως μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, πλήρως ικανό για κάθε δικαιοπραξία και ικανό να συμμετάσχει σε όλες τις περιλαμβανόμενες κληρώσεις και προσφορές του Προγράμματος (και, αυτονόητα, να λάβει τα σχετικά δώρα). Εγγραφή: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα και η ενεργοποίηση της Κάρτας πραγματοποιείται είτε μέσω ειδικών σημείων (κιόσκια, tablets) μέσα στα καταστήματα “FACTORY OUTLET” της FF OPSCO, στο Νέο Φάληρο (επί της οδού Πειραιώς αρ. 76), στο Εμπορικό Πάρκο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και στον Άγιο Στέφανο (22ο ΧΛΜ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), (εφεξής τα “Factory Outlet”), στο Factory Outlet Local Αμαρουσίου ( Ανδρέα Παπανδρέου 29, Μαρούσι), στο Factory Outlet Local Φαλήρου (Ελ. Βενιζέλου 261, Παλαιό Φάληρο) είτε μέσω της ιστοσελίδας eshop factoryoutlet.gr, είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής για την εξυπηρέτηση των μελών (210 62 41 120). Το μέλος κατά την διαδικασία εγγραφής ενεργοποιεί την κάρτα μέλους CheckIn&Win (εφεξής η «Κάρτα») αποκλειστικά με χρήση του κινητού του τηλεφώνου και τη λήψη του ειδικού κωδικού με SMS. Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από ελληνικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας.  Η Κάρτα: Κάθε Κάρτα είναι και παραμένει στην κυριότητα της εκδότριας εταιρείας FF OPSCO και ο κάτοχός της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση. Η Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή της, ενώ οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το μέλος δεν δύνανται να μεταφερθούν σε Κάρτα άλλου μέλους. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές με την εμφάνιση της Κάρτας, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα διατίθενται και θα γνωστοποιούνται από την FF OPSCO. Η Κάρτα είναι ηλεκτρονική και δεν φέρει έντυπη μορφή. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το μέλος δεν δύνανται να μεταφερθούν σε Κάρτα άλλου μέλους, αυτόματα το ΜΕΛΟΣ δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μια κάρτες με τα ίδια στοιχεία. 
 2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ Αλλαγή Στοιχείων: Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην FF OPSCO τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας factoryoutlet.gr. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση ή στο παλαιό τηλέφωνο. Χρήση της Κάρτας: Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα του στα καταστήματα Factory Outlet, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.factoryoutlet.gr (εφεξής το “E-Shop”), πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την FF OPSCO. Προϊόντα: Η FF OPSCO θα επιλέγει κατά την διακριτική της ευχέρεια και θα εντάσσει στο Πρόγραμμα συγκεκριμένα προϊόντα, η αγορά των οποίων θα συνεπάγεται πίστωση πόντων στην Κάρτα των μελών. Πίστωση Πόντων στην Κάρτα: Κατά την πραγματοποίηση των αγορών του από τα ανωτέρω καταστήματα, το μέλος θα πρέπει να επιδεικνύει την Κάρτα του ή να αναφέρει στο ταμείο των αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, προκειμένου να πιστώνονται οι πόντοι στην Κάρτα του σύμφωνα με το Σύστημα Ανταμοιβής (2.6). Διατήρηση Αποδείξεων:Το μέλος υποχρεούται να διατηρεί τις αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιεί πιστώνοντας πόντους στην Κάρτα του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πραγματοποίηση της εκάστοτε αγοράς. Η FF OPSCO δικαιούται ανά πάσα στιγμή κατά την εξαργύρωση των πόντων από το μέλος, να ζητήσει την προσκόμιση των εν λόγω αποδείξεων για την επιβεβαίωση του νόμιμου τρόπου κτήσεως αυτών, δικαίωμα που δύναται να ασκεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σύστημα Ανταμοιβής: Για κάθε 1 Ευρώ αγορών των συγκεκριμένων προϊόντων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, το μέλος θα συγκεντρώνει 5 πόντους (1 Ευρώ = 5 πόντοι). Για αγορές στα εστιατόρια-καφέ εντός των Factory Outlet (ήτοι στο Food Factory της εταιρείας BABOO EE εντός του Factory Outlet Αεροδρομίου και στο Everest της εταιρείας Evenis ΑΕ εντός του FactoryOutlet Πειραιώς), για κάθε 1 Ευρώ αγορών των ειδών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, το μέλος θα συγκεντρώνει 1 πόντο (1 Ευρώ = 1 πόντος). Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τις αγορές μέσω του E-Shop, το κόστος των μεταφορικών δεν προσμετράται στην πίστωση πόντων. Ήδη ορίζεται ότι από το Πρόγραμμα εξαιρείται το περίπτερο (EFIMERIDES - Παύλος Πλακόπουλος), το οποίο βρίσκεται εντός του Factory Outlet επί της οδού Πειραιώς. Σε καμία περίπτωση η Κάρτα, ο αριθμός των πόντων και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. H FF OPSCO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών. Διάρκεια Ισχύος Πόντων: Οι πόντοι κάθε αγοράς ωριμάζουν με το πέρας 12 μηνών και μηδενίζονται με το πέρας της ημερομηνίας της αγοράς, από την οποία προέκυψαν (π.χ. οι πόντοι από αγορά που έγινε στις 20.6.2019 μηδενίζονται στις 20.6.2020). Καταχώριση Πόντων από τις Συναλλαγές: Η καταχώρηση πόντων στην Κάρτα πραγματοποιείται στα ταμεία εντός των FACTORY OUTLET κατά την διάρκεια μίας συναλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των πόντων είναι η ενεργοποίηση της Κάρτας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εξαργύρωση Πόντων - Δωροεπιταγές: Όταν το μέλος συγκεντρώσει 1.000 πόντους, δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν το ηλεκτρονικό Checkbook, το οποίο περιλαμβάνει δωροεπιταγές συνολικής αξίας 200 Ευρώ. Οι δωροεπιταγές που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό Checkbook ισχύουν έως το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Όταν το μέλος συγκεντρώσει 2.500 πόντους δικαιούται να αποκτήσει δωρεάν το Fashion Check αξίας 15€, το οποίο ισχύει για εξαργύρωση έως 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. Παραλαβή Δώρων: H ηλεκτρονική παραλαβή των Checkbooks γίνεται από τη γραμματεία του καταστήματος, με την αναφορά του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, καθώς και με την υποχρεωτική επίδειξη ενός εγγράφου ταυτοποίησης (όπως π.χ. ΑΔΤ, διαβατηρίου ή άλλου). Το Fashion Check είναι ηλεκτρονικό κουπόνι και ενεργοποιείται στη γραμματεία. Εάν το μέλος επιθυμεί να παραλάβει το Checkbook μαζί με παραγγελία που έχει τοποθετήσει στο E-Shop, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο E-Shop και εφόσον έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο επιτρεπτό όριο. Κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Checkbook αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι από το σύνολο πόντων του μέλους. Εξαργύρωση Δωροεπιταγής: Η κάθε δωροεπιταγή εξαργυρώνεται αποκλειστικά και μόνο εντός των Factory Outlet ή μέσω του E-Shop, αποκλειστικά και μόνο στα brand του καταστήματος που αναφέρεται πάνω στην ηλεκτρονική δωροεπιταγή, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στο εκάστοτε κατάστημα ή στο E-Shop. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη δωροεπιταγή/προσφορά ή προωθητική ενέργεια, σε Βazaar και σε προϊόντα που έχουν έκπτωση από 70% και άνω. Η κάθε δωροεπιταγή  αξίας 5€ εξαργυρώνεται σε αγορές άνω των 20€, η δωροεπιταγή αξίας 10€ εξαργυρώνεται σε αγορές άνω των 40€. Το Fashion Check εξαργυρώνεται σε συναλλαγή από 50€ και άνω. Η κάθε δωροεπιταγή ισχύει για μια μόνο συναλλαγή και σε κάθε συναλλαγή μπορεί να εξαργυρωθεί μία μόνο δωροεπιταγή. Ειδικά για ηλεκτρονικές αγορές από το E-Shop επιτρέπεται η εξαργύρωση περισσότερων δωροεπιταγών ανά συναλλαγή, αλλά όχι πάνω από μια δωροεπιταγή ανά κωδικό είδους ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωροεπιταγών για την αγορά ενός είδους.  Η δωροεπιταγή δεν αναπαράγεται, ειδάλλως καθίσταται άκυρη. Οριστική Εξαργύρωση: Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων, ούτε βεβαία επιστροφή χρημάτων. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν πλειστηριάζεται ούτε εξαργυρώνεται. Επιστροφή Προϊόντος:Σε περίπτωση που η επιστροφή προϊόντος, για την αγορά του οποίου πιστώθηκε στην Κάρτα αντίστοιχος αριθμός πόντων, συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος που αγοράστηκε με την χρήση της δωροεπιταγής, εντός των Factory Outlet, η δωροεπιταγή δεν επιστρέφεται και δεν εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό ούτε επιστρέφονται χρήματα. Οι αλλαγές γίνονται αποκλειστικά στα brands της δωροεπιταγής του ίδιου καταστήματος (με αυτό που έγινε η αρχική αγορά). Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος που αγοράστηκε με την χρήση της δωροεπιταγής, από το E-Shop, γίνεται επιστροφή της τελικής αξίας του είδους. Σε περίπτωση που το είδος αντικατασταθεί με άλλο είδος μεγαλύτερης αξίας, το μέλος καταβάλλει την διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, η δωροεπιταγή επανεργοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από το μέλος. Από την εξαργύρωση των δωροεπιταγών Checkbook & Fashion Check εξαιρούνται οι περίοδοι Bazaar (ήτοι οι περίοδοι προσφορών λόγω εξάντλησης αποθεμάτων). Απαγόρευση αθροιστικής εξαργύρωσης:Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε δωροεπιταγή, προσφορά ή προωθητική ενέργεια (ανά συναλλαγή στα FactoryOutlet και ανά κωδικό στο E-Shop, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 2.11). 
 3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
 • Συναίνεση σε Επεξεργασία: Το μέλος συναινεί στην τήρηση αρχείου και στην επεξεργασία από την FF OPSCO των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία έρχονται σε γνώση της τελευταίας στο πλαίσιο του Προγράμματος, με σκοπό την πραγματοποίηση του Προγράμματος, την διαχείριση και την προώωθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, και την διαχείριση του πελατολογίου της. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. 
 • Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης:Το μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, να διορθώσει, να λάβει γνώση ή / και να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την FF OPSCO ή τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης μελών, στο τηλέφωνο: 210 3541800 ή στο 210 4833927.
 • Ανάκληση Συναίνεσης - Διαγραφή Δεδομένων: Δεδομένου ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος και την ένταξη του μέλους σε αυτό, η ανάκληση της συναίνεσης ή / και το αίτημα του μέλους για την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων συνεπάγεται και την διαγραφή του από το Πρόγραμμα, την ακύρωση της Κάρτας του και όλων των πόντων που αυτή ενσωματώνει. 
 • Αποστολή Ενημερώσεων: H FF OPSCO διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας. 
 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 • Διάρκεια Προνομίων: Η Κάρτα παρέχει στο μέλος προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το Πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ. Η FF OPSCO διατηρεί κάθε δικαίωμα να καθορίζει και να μεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια. 
 • Τροποποίηση / Ματαίωση: Η FF OPSCO έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει το Πρόγραμμα και την δομή του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του χρόνου ωρίμανσης και μηδενισμού αυτών και του ύψους επιβράβευσης αγορών, να καταργεί, να διακόπτει και να ματαιώνει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. 
 • Ενημέρωση Μέλους: Τα γεγονότα του όρου 4.2 θα γνωστοποιούνται με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης στο www.factoryoutlet.gr ή / και εντός των Factory Outlet. Επίσης, η FF OPSCO έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει τα αναφερόμενα υπό 4.2 στα στοιχεία επικοινωνίας που το μέλος έχει δηλώσει. 
 • Οικειοθελής Παροχή της FF OPSCO: Το μέλος αναγνωρίζει ότι το Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται καμία απολύτως οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για το ίδιο και ότι προσφέρεται από την FF OPSCO στο πλαίσιο της ελευθεριότητας. Συνεπώς, το μέλος δεν δύναται να έχει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας σε σχέση με την απόκτηση και την χρήση της Κάρτας, την πίστωση και την εξαργύρωση πόντων και την εν γένει λειτουργία, τροποποίηση ή / και ματαίωση του Προγράμματος. 
 • Κακή Χρήση - Απενεργοποίηση Κάρτας: Η FF OPSCO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της Κάρτας και να διαγράψει το μέλος από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησής της από το μέλος (διπλές εγγραφές με διαφορετικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων). Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν πιστωθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται, με την επιφύλαξη της FF OPSCO σχετικά με κάθε αξίωσή της για αποκατάσταση της ζημίας της. 
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα (είτε εκ της συμβάσεως είτε εκ του νόμου) ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.